Precisie Landbouw

 

Precisielandbouw is op het juiste moment, op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen. We kunnen daardoor specifieker omgaan met het gewas. Niet meer het hele gewas bespuiten of bemesten maar alleen die planten of delen van het perceel die het nodig hebben. Want elke centimeter landbouwgrond is waardevol en die willen we graag optimaal benutten. 

Door middel van onze hoogwaardige multispectrale sensoren kunnen wij bijvoorbeeld de rest mineralen in de grond, of de hoeveelheid organische stoffen meten. Dit levert een kaart van het perceel op. Aan de hand van deze kaart kan er heel nauwkeurig bepaald worden welke delen van het perceel bijvoorbeeld meer of minder mest nodig hebben. Het bijvoorbeeld variabel toedienen van Compost voor bodemverbetering is hier een vorm van. Door het inzetten van precisielandbouw kan er bespaard worden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeid en meststoffen en wordt de grond beter en efficiënter benut. Op deze manier optimaliseren wij de productie en werken wij voor u aan een en duurzamere teelt met als doel: - Opbrengsten verhogen, - Kosten te verlagen, - Milieubelasting te verminderen, - De voedselkwaliteit te verbeteren. Met precisielandbouw kunnen we de agrarische sector verduurzamen en het gebruik van kunst(mest) en bestrijdingsmiddelen reduceren. Precisielandbouw levert daarnaast een verbetering van het imago van de agrarische sector op. 

Meer weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact met ons op.